Pedagogische visie

Monkey Moves leert kinderen een leven lang gezond bewegen met apeleuke multisport!

Wij geloven dat ieder kind van jongs af aan de mogelijkheid heeft om een leven lang gezond in beweging te zijn. Ons multisportprogramma is gericht op de ontwikkeling van een brede motorische basis bij kinderen van 1,5 tot en met 9 jaar.   

Monkey Moves brengt plezier in gezond bewegen weer terug in de beleefwereld van kinderen. Waarbij bewegen als middel wordt ingezet om meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen en de zelfredzaamheid te bevorderen.

Het pedagogisch beleid van Monkey Moves is gebaseerd op twee theorieën,

  • fysieke geletterdheid en
  • growth mindset.

Ons leerklimaat kenmerkt zich door:

  • veelzijdig bewegen met de Monkey Moves competentiematrix;
  • gebruik van de nieuwe inzichten in motorisch leren;
  • positief coachen;
  • winst en verlies als proces;
  • ouderbetrokkenheid;
  • herkenbare lesstructuur;
  • muziek als leidraad; en,
  • de belevingswereld van het kind.

Fysieke geletterdheid

Aan de basis van ons multisport programma ligt de theorie over fysieke geletterdheid.
Fysieke geletterdheid is een wetenschappelijk gefundeerd concept dat een leven lang gezond bewegen voorspelt.
Fysieke geletterdheid is het geheel van samenhangende elementen waarmee een individu bewust en verantwoord kan deelnemen aan bewegingsactiviteiten. De elementen zijn: competentie, motivatie, vertrouwen en kennis. De term fysieke geletterdheid werd geïntroduceerd door de Engelse pedagoge Margaret Whitehead van de International Physical Literacy Association.

Bewegingsvaardigheden worden in het geheugen opgeslagen waardoor een kind in staat is om deze in verschillende situaties toe te passen. Multisport zorgt ervoor dat er een hele veelzijdig basis van beweegvaardigheden wordt gelegd die toepasbaar is voor verschillende beweegactiviteiten.

Whitehead: ‘Door ons te bewegen verhouden we ons tot onze omgeving, oftewel, om ons heen is een wereld van (bewegings)mogelijkheden’. Een fysiek geletterd kind ziet deze mogelijkheden en weet zich er raadt mee.

Dit klinkt nogal abstract. Wat hiermee wordt bedoelt, is dat een fysiek geletterd kind in een boom de mogelijkheid ziet om er in te klimmen, en in een sloot een mogelijkheid om slootje te springen. Het fysiek geletterde kind kan zijn eigen bewegingsniveau inschatten (kan ik zover springen dat ik de overkant haal?) en heeft vertrouwen in zijn eigen capaciteiten. Dit vertrouwen zorgt ervoor dat het kind met plezier deelneemt aan verschillende sport- en spelactiviteiten (ik kan dat, of ik kan dat leren). Het kind is competent om een brede reeks van beweegvaardigheden toe te passen (balanceren over een boomstam, oog-handcoördinatie voor het werpen en vangen van een bal) en gemotiveerd om zijn motorische mogelijkheden verder te ontwikkelen.

En tot slot zorgt de brede kennis die kinderen in onze multisport lessen opdoen van sporten, spelregels, tactieken voor het ontdekken van eigen talenten en welke sport ze leuk vinden!

Lees ook het blog: wat is physical literacy

Veelzijdig bewegen met de Monkey Moves competentiematrix

Het Monkey Moves programma beslaat in een jaar tijd alle basis motorische vaardigheden, gekoppeld aan de elf populairste sporten (hockey, judo, voetbal, atletiek, turnen, basketbal, handbal, tennis, volleybal, rugby, slagbal en freerunning). Leer alles over de competentie Matrix in onze App Monkey Moves Play

Growth mindset

Nauw verwant aan de theorie van fysieke geletterdheid, is de theorie van de growth mindset:
De theorie van de growth mindset gaat er van uit dat de capaciteiten en kwaliteiten die je hebt, niet vast staan, maar dat je die kunt ontwikkelen. Door tijd, energie en toewijding kun je bepaalde talenten ontwikkelen. Om een groei mindset te creëren concentreren we ons op de individuele ontwikkeling die het kind doormaakt en de inzet en het proces dat het kind daarvoor doormaakt. We sluiten in de lessen aan op het individuele niveau van het kind. We zorgen dat de lessen uitdagend zijn voor ieder kind. Bepaalde oefeningen kunnen op verschillende niveaus worden uitgevoerd. We leren kinderen dat het onderdeel is van het leerproces om fouten te maken. Fouten maken is dus niet erg!

Positief coachen

De manier waarop we feedback geven is van invloed op het ontwikkelen van een growth of fixes mindset. Om de groei mindset te ontwikkelen, geven we kinderen in de lessen feedback en complimenten over het proces. We focussen dus niet op het resultaat – de bal ging in het doel, of het was mis – maar op het proces, ‘je zette je voet op de juiste manier neer’, of op de inzet, ‘ik zie dat je veel hebt geoefend’.

Onderzoek heeft aangetoond dat positieve feedback op het proces kinderen stimuleert om iets te proberen wat ze nog niet kunnen. Terwijl kinderen die resultaatgerichte feedback ontvangen eerder gedemotiveerd kunnen raken om door te gaan, als iets niet gelijk lukt. Je leest hier meer over in het blog: Hoe geef je feedback aan een kind? 

En tot slot leggen we kinderen ook uit hoe hersenen werken, dat het een soort spinnenweb is waarin allerlei verbindingen worden aangelegd. Dat het brein in ontwikkeling is en dat je het kunt trainen door maar te oefenen en ergens tijd en energie in te steken.

Lees ook het blog: feedback geven aan een kind, hoe, wanneer en waarom? 

Spaarsysteem

Met het unieke paspoortje dat kinderen elk jaar ontvangen, geven we kinderen inzicht in de vaardigheden en sporten die ze hebben beoefend. In het paspoort nemen Apie en zijn vrienden niet alleen de kinderen mee op reis, met het spaarsysteem wordt ook meer bewustwording gecreëerd voor ouders en kinderen aan welke vaardigheden er wordt gewerkt. Ook met het paspoort belonen we kinderen voor het proces.  Na iedere les ontvangen de kinderen een stempel in het paspoort, bij de vaardigheid waar ze dan aan gewerkt hebben. Na drie weken ontvangen ze een sticker van de sport. 

Winst en verlies

Wedstrijden spelen is onlosmakelijk verbonden met sport. Sporters meten zich aan elkaar. Winnen en verliezen hoort daar vanzelfsprekend bij.
De reden dat we sport blijven beoefenen heeft niet perse te maken met winnen op zich. Uiteraard is het een belangrijke factor, maar uit onderzoek is gebleken dat sporters voornamelijk sporten om zichzelf te verbeteren en gaan voor het bereiken van een eigen optimale prestatie.
Echter, wedstrijden en competitie spelen hebben wel degelijk een positief effect op beter worden, winst boeken en progressie tonen. Neem bijvoorbeeld omgaan met winst en verlies. Dit is zeer leerzaam voor kinderen en dit gebruiken ze nog de rest van hun leven. Het is echter aan de coach of trainer en aan ouders om de wedstrijden in een gezond leerklimaat te plaatsen. Winnen en verliezen is daarin onderdeel van het proces en niet een doel op zich.
Winnen en verliezen zijn van ondergeschikt belang bij Monkey Moves. Bij Monkey Moves gaan we voor fitte, zelfredzame kinderen met een positief zelfbeeld. Ons doel is dat iedereen met een glimlach uit de les komt!
We doen daarom veel oefeningen waarbij kinderen foutloos leren (blog ‘hoe leert een kind fietsen?’). De kinderen voeren een oefening uit waarbij de kans op “falen” gering is en de kans op succes heel groot is. Kinderen ervaren hierbij wat een juiste uitvoering is en worden positief beloond voor hun inzet met applaus, complimenten en veel (heel veel) high fives volgens de richtlijnen van de Growth Mindset Theorie.

Ouderbetrokkenheid

We betrekken ouders in hun voorbeeldrol en spreken hen aan op de invloed die zij hebben in de opvoeding van hun kind(eren). Hier is de strategie activerend. In de app Monkey Moves Play, worden dagelijks beweegactiviteiten aangeboden die ouders samen met het kind kunnen ondernemen.
Wij hebben een aantal belangrijke tips voor ouders en coaches op een rijtje gezet om te helpen bij een gezond en goed leerklimaat voor kinderen. Ze staan hier.

Herkenbare lesstructuur

Elke les heeft dezelfde structuur. Er wordt gestart met een warming up in de vorm van een dansje. Elke 10 weken wisselt het dansje. Dit zorgt ervoor dat de kinderen voldoende tijd hebben om het dansje aan te leren en tegelijkertijd uitdagend blijft.
De zaal is opgedeeld in twee vakken. Eén gedeelte is ingericht met een parcours. In dit parcours kunnen de apekoppen zich lekker uitleven, waarbij uitdagende vaardigheden gevraagd worden die in de kern van de les ook aan bod komen. Het andere gedeelte van de zaal is ingericht om de kern van de les te geven. Bij judo liggen hier bijvoorbeeld matten op de grond, bij basketbal liggen er ballen, staan er pionnen en zijn er ringen, korven en baskets. Tijdens de kern wordt er aan vaardigheden gewerkt. Hierbij komen ook sociale vaardigheden aan bod als samenwerken, delen en luisteren.
Bij de ouder-kind lessen sluiten we standaard af met bellenblazen. Bij de zelfstandige lessen mogen de apekoppen nog één keer laten zien wat ze vandaag gedaan hebben. Bijvoorbeeld een judo-rol of hockey dribbel, of een penalty schieten. En ze mogen aan de ouders uitleggen wat ze geleerd hebben en dit samen nog een keer oefenen.

In de belevingswereld van het kind

Onze aanpak gaat in op de belevingswereld oftewel fantasiewereld van het kind. Alle Monkey Moves activiteiten vinden plaats in de Jungle waar Apie en zijn vrienden van alles leren en interacteert met zijn vriendjes en omgeving. Apie groeit en vergaart steeds meer vaardigheden, waardoor hij spaart in zijn paspoort.

Muziek als leidraad

Bewegen op muziek kan een positieve bijdragen leveren aan de leerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen. Binnen het programma vormt bewegen op muziek dan ook een centraal thema. In elke Monkey Moves gebruiken we muziek. Muziek stimuleert bewegen en geeft structuur aan onze lessen. Staat de muziek aan, dan zijn alle kinderen in beweging. Is de muziek uit, dan wil de juf of meester graag iets zeggen.

Je download start bijna!

Vul hieronder je e-mailadres in en we sturen je de download link, zodat je deze kunt downloaden en uitprinten.

Als dank voor het downloaden van dit bestand krijg je ook elke maand onze beweegkalender en heel soms een ander promotioneel e-mailtje

JE download wordt verstuurd!

TIP: Wacht met het aanvragen van je volgende download tot je deze ontvangen hebt.